ကူညီရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Journeys သည်လည်းမြန့်မာ့လူဘောင်အဖွဲ့အစည်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှကူညီနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍အောက်ပါလုပါငန်းစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

Teamwork

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးကလေးငယ်များအားလုံး ၂၁ ရာစုသင်ကြားရေးနည်းပညာများကိုသင်ယူခွင့်ရရှိသင့်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ထားပါသည်။ နေ့ချင်းပြီးအစီအစဉ်တွင်ဖြစ်စေအပတ်စဉ်သင်တန်းများတွင်ဖြစ်စေတက်ရောက်သင်ယူနိုင်မည့်ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ထံသို့စာရင်းပေးသွင်း၍စောင့်ဆိုင်းနေရပါမည်။မည်သူမဆိုလျောက်ထားနိုင်ပြီးတက်ခွင့်ရသည်နှင့်အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပညာသင်ဆုများ

Presentation

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရာများနှင့်ပညာရေးသုတေသီများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန့်မာလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိုအပ်နေသည့်ပညာရေးမွမ်းမံသင်တန်းများကိုအခကြေးငွေမယူဘဲဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ အကယ်ဦအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ပညာရေးမွမ်းမံသင်တန်းများ

Image by Tim Marshall

ကျွန်ပ်တို့သည်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရင်ဆိုင်နေရသောပြသနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်မည်ကဲ့သို့သောအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုသ်ရှိနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြသနာဖြေရှင်းရေးအတွက်သိကောင်းစရာများကိုမျှဝေခြင်းအစီစဉ်များပြုလုပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ အကယ်၍သိလိုသည့်အကြောင်းအရာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

သိကောင်းစရာများကိုမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်များ